Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 138/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 września 2005 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 6 września 2005 roku, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Wrzosowej 1, stanowiącej działkę nr 119 (Obr. I, AM 9)
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 05.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 138/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 5 września 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 6 września 2005 roku, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Wrzosowej 1, stanowiącej działkę nr 119 (Obr. I, AM 9)

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku)

 

§ 1

 

Powołuje się Komisje do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1.       Przewodniczący – Pan Henryk Rogacki

2.       Z-ca Przewodniczącego – Pan Leszek Mańkowski

3.       Członek – Pani Agnieszka Granisz

 

§ 2

 

Komisja przetargowa rozpocznie prace i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej

rozporządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)