Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 139/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 września 2005 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 139/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 września 2005 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z pózn. zm.), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejsza sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

• Grunwaldzka 8 m 1 (Obręb III, AM 6, działka nr 32 o pow. ogólnej 158 m2)

• Kościuszki 4B m 4 (Obręb V, AM 6, działka nr 42 o pow. ogólnej 199 m2)

• Plac Strażacki 6 m 4 (Obręb III, AM 4, działka nr 13/3 o pow. ogólnej 176 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad RowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)