Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 141/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 września 2005 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Skalniczej 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 07.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 141/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 7 września 2005 roku

 

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Skalniczej 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza , co następuje:

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

udziałów w nieruchomości zabudowanej, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, znajdującej się w budynku przy ulicy:

• Skalniczej 2 (Obręb V, km 16, działka nr 57/4 o powierzchni ogólnej 1 080 m2) wynikiem negatywnym – obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą  ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu.

Po zastosowaniu obniżki cena wywoławcza wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi:

• Udział 6,70% – cena wywoławcza po obniżce – 13 680 zł

• Udział 9,90% – cena wywoławcza po obniżce – 20 385 zł

• Udział 11,90% – cena wywoławcza po obniżce – 24 300 zł

• Udział 11,50% – cena wywoławcza po obniżce – 23 760 zł

• Udział 7,0% – cena wywoławcza po obniżce – 14 940 zł

• Udział 10,20% – cena wywoławcza po obniżce – 21 870 zł

• Udział 13,10% – cena wywoławcza po obniżce – 27 900 zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami,

Nieruchomościami i Rolnictwa

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)