Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 143/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 września 2005 roku W sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14 września 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej działkę nr 27/2 (Obr. II, AM 18)
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 12.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 143/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 12 września 2005 roku

 

 

W sprawie:

ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14 września 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej działkę nr 27/2 (Obr. II, AM 18)

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku)

 

§ 1

 

Powołuje się Komisje do przeprowadzenia przetargu w składzie:

• Przewodniczący                     – Pan Henryk Rogacki

• Z-ca Przewodniczącego          – Pan Leszek Mańkowski

• Członek                                 – Pani Agnieszka Granisz

 

§ 2

 

Komisja przetargowa rozpocznie prace i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad RowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)