Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 września 2005 roku w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 14.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 145/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 14 września 2005 roku

 

w sprawie: powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 544 z pózn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku w 13 stałych i 2 odrębnych obwodach głosowania.

 

§ 2

 

Skład osobowy poszczególnych komisji, po 9 członków każda, wyłonionych w drodze losowania, przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
zarzadzenie_145_2005_zalacznik.pdf   zarzadzenie_145_2005_zalacznik.pdf (26.54 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)