Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 147/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 września 2005 roku W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 21.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 147/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 września 2005 roku

 

 

W sprawie:

obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdującego się w budynku przy ulicy:

• Zawidowska 22 B m 3 (Obręb II, km 21, działka nr 12 o powierzchni ogólnej 1 389 m2) wynikiem negatywnym – obniżą się w trzecim przetargu cenę wywoławcza ustalona przy ogłaszaniu drugiego przetargu. Po zastosowaniu obniżki cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi:

• Zawidowska 22B m 3 – cena wywoławcza po obniżce – 10 000 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)