Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2005 /  Wrzesień (137-150)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 149/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprezy z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego
Data publikacji 20.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 27.09.2005
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 149/2005

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 września 2005 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprezy z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego

 

Na podstawie § 4 pkt 2 Uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa podczas imprezy z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego od godz. 15:00 dnia 1 października do godz. 2:00 dnia 2 października na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu sąsiadującym z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
20.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)