Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Rodzinnego.
Data publikacji 18.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 18.08.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE Nr 107/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 18 sierpnia 2009 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Rodzinnego.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa na Festynie Rodzinnym „Piknik Indiański” w dniu 23 sierpnia 2009 r. w godzinach od 13.00 do 19.00 na stadionie „Kartingowym” przy ul. Działkowej.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
18.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)