Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Sierpień (102-108)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.
Data publikacji 25.08.2009
Data na dokumencie/utworzenia 24.08.2009
Symbol dokumentu GGNiR
Typ dokumentu Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 108/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie:

przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Miejską Lubań w formie aportu jako zwiększenie kapitału zakładowego Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych, wymienionych szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

2.       Wartość netto sieci stanowi łączną kwotę  284.563,58-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy),

 

3.       Gmina Miejska Lubań obejmuje wszystkie nowoutworzone udziały pokryte wniesionym aportem.

 

4.       Obejmowane udziały będą pokryte aportem w wysokości: 284.563,58-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy) i podwyższą kapitał zakładowy spółki.

 

5.       Uchyla się  w całości Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Z o.o. w Lubaniu sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2009 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad RowińskiZałączniki
Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku.   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108 2009.pdf (633.66 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Anna Siwarska

Rejestr zmian dokumentu
24.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
26.08.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
26.08.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
25.08.2009    Utworzenie dokumentu. (Anna Siwarska)