Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Lipiec (87-101)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 98 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2009 roku
Data publikacji 28.09.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr  98 /2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 27 lipca 2009 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Miasta Lubań  za I półrocze 2009 roku

 

 

              Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Lubań zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuję informację z wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Informację z wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2009 roku przedłożyć Radzie Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Lubań.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                            Konrad Rowiński

Załączniki
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku   Ipółrocze2008.doc (160 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Markuszewska

Rejestr zmian dokumentu
23.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
28.09.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
28.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Markuszewska)