Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw /  Wydział Infrastruktury Społecznej
Tytuł dokumentu IS - Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
Data publikacji 24.10.2008
Data na dokumencie/utworzenia 19.12.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu wniosek

 Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

 

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży do pobrania. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)       dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  

          sprzedaży napojów alkoholowych,

2)       pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3)       decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której  

          mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i

          żywienia .

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6 II piętro pok 8 , tel. ( 75) 646 44 27

 

Termin załatwienia sprawy do 30 dni

 

Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn. zm.).

 

Opłaty

-      nie podlega opłacie skarbowej

-      Przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul.7 Dywizji 14, Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230 w wysokości:

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-         525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-         2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie i wnoszona jest za cały rok kalendarzowy. Jeżeli zezwolenie nie obejmuje całego roku, to opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1)       Art. 18 ust. 5 i ust. 6  Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.)


 Komentarz:

Załączniki
Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf   Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf (42.17 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Elżbieta Sindrewicz
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
23.06.2016    Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf" (Paula Pleśnierowicz)
23.06.2016    Usunięto załącznik Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf (Paula Pleśnierowicz)
25.06.2015    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
04.09.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych _w miejscu sprzedaży_.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych _w miejscu sprzedaży_.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 19-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych _w miejscu sprzedaży_.pdf (Artur Nachrebecki)
31.12.2013    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
31.12.2013    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
31.12.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 19-Wniosek o wydanie zezwolenia, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych _w miejscu sprzedaży_.pdf" (Elżbieta Sindrewicz)
31.12.2013    Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Elżbieta Sindrewicz)
26.11.2013    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
29.06.2012    Dokument został odzyskany. (Paula Pleśnierowicz)
29.06.2012    Dokument usunięto. (Paula Pleśnierowicz)
12.01.2012    Dokument został odzyskany. (Artur Nachrebecki)
04.01.2012    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
21.12.2011    Dokument usunięto. (Artur Nachrebecki)
13.12.2011    Usunięto załącznik Wniosek o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (Elżbieta Sindrewicz)
13.12.2011    Usunięto załącznik Wniosek o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (Elżbieta Sindrewicz)
13.12.2011    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
13.12.2011    Dokument został odzyskany. (Elżbieta Sindrewicz)
13.12.2011    Dokument usunięto. (Artur Nachrebecki)
09.12.2011    Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży" (Elżbieta Sindrewicz)
04.07.2011    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
04.07.2011    Edycja dokumentu (Elżbieta Sindrewicz)
28.07.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
24.10.2008    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
24.10.2008    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)