Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 2/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a od Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 2/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 03 stycznia 2008 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a od  Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań, § 6 Aktu Notarialnego Repertorium A numer 11945/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję do przejęcia protokołem zdawczo – odbiorczym udziału w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Spółki z o.o. położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr  65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2.307 m2 w składzie:

1. Henryk Rogacki                    - Burmistrz Miasta Lubań

2. Leszek Mańkowski    - Naczelnik Wydziału GGNiR

3. Anna Siwarska                      - Inspektor Wydziału GGNiR

4. Piotr Browarczyk                   - Inspektor Wydziału GKM

 

§ 2

 

Przejęcie nastąpi w dniu 04 stycznia 2008 roku

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2008 roku

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad RowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)