Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE NR 3/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 04 STYCZNIA 2008 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2008 rok
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

Z DNIA 04 STYCZNIA 2008

 

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2008 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr  XVI/80/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2008 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 2, 2a, 2b, 2c do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

   Konrad RowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Bogumiła Tomaszewska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)