Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE NR 4/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 07.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR  4/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 07 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na nieruchomość stanowiącą własność  osoby fizycznej bez obowiązku dokonania dopłat.

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku  z późn. zm./, art. 11 ust.1, art.15 ust.1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. Nr 261, poz. 2.603 z 2004 roku z późn. zm.);  Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Lubań a osobą fizyczną, bez obowiązku dopłat wynikających z różnicy w wartości nieruchomości. Przedmiotem zamiany są:

§         nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań, położona w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 1/4, Obręb II, AM 12 o pow. 1.229 m2 oraz działka Nr 13/2, Obręb II, AM 12 o pow. 316 m2

Łączną wartość nieruchomości określa się na kwotę 37.800,-zł

§         nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona w Lubaniu w rejonie ulicy Zawidowskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka Nr 2/5, Obręb II, AM 11 o pow. 1.473 m2 oraz działka Nr 2/6, Obręb II, AM 11 o pow. 72 m2.

Łączną wartość nieruchomości określa się na kwotę 37.800,-zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami  i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2008 roku.

 

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Siwarska
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)