Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 9/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 stycznia 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działkę gruntu nr 68/9, Obr. III, AM 6 o powierzchni 109 m2
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 9/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 stycznia 2008 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań, stanowiącej działkę gruntu nr 68/9, Obr. III, AM 6 o powierzchni 109 m2;

 

 

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U . Nr 207 z 2004 roku poz. 2108);

 

 

§ 1

 

 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie :

 

  1. Przewodniczący       – Pan Henryk Rogacki
  2. Z-ca Przewodniczącego – Pani Leszek Mańkowski
  3. Członek              – Pani Agnieszka Granisz

 

 

§ 2

 

 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2008 roku.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

    Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)