Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Styczeń (1-11)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 21.01.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 11/2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 21 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuję Zespół Opiniodawczy ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu za okres od dnia 01.04.2008r. do dnia 31.03.2009r. w składzie:

  • Krystyna Bajdor
  • Henryk Kot
  • Piotr Browarczyk

 

2. Powołanie następuje na okres dokonania przeprowadzenia weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

 

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy:

 

1. Sprawdzenie, czy przedstawione taryfy zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Weryfikacja w przedstawionym wniosku kosztów, pod względem celowości ich ponoszenia.

 

§ 3

 

1. Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Zespół zakończy pracę z dniem przedstawienia Burmistrzowi Miasta informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf.                               

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.01.2008 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Piotr Browarczyk
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)