Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Luty (12-22)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 22/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu
Data publikacji 25.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 27.02.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie  Nr 22/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie prawa pierwokupu

 

 

Na podstawie art.109 ust.1 , art.110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z póżń. zm.) , Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz.884 z póżń. zm.), Burmistrz Miasta Lubań postanawia :

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Lubaniu, stanowiących  działki ewidencyjne nr 2/26 ,Obr. IV, AM 9 o powierzchni2.390 m2, i nr  2/27, Obręb IV, AM 9 o powierzchni 2.813 m2,,dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 25852.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2008  roku.

 

 

 Z upoważnienia Burmistrza Miasta Lubań

                    Henryk Rogacki

       Zastępca Burmistrza Miasta LubańZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aniela Prorok
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
29.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
25.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)