Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2008 /  Czerwiec (54-58)
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE NR 54/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Data publikacji 23.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia 10.06.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 10 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych

 do sprzedaży.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – Miejskiej Lubań (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

1.       Parkowa 8 m 7 (Obręb V, AM 4, działka nr 109 o pow. ogólnej 191 m2)

2.       Gajowa 22 m 5 (Obręb V, AM 4, działka nr 109 o pow. ogólnej 191 m2)

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Henryk Rogacki

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

 Załączniki
Załącznik do Zarządzenia 54   Załącznik do Zarządzenia 54.doc (38 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Beata Stołecka
Osoba wprowadzająca dokument Joanna Temborowska

Rejestr zmian dokumentu
23.06.2008    Utworzenie dokumentu. (Joanna Temborowska)