Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Status prawny /  Statut miasta Lubań
Tytuł dokumentu Statut Miasta Lubań
Data publikacji 15.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia 27.04.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 
OBWIESZCZENIE NR L/274/2010

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań

 

Na podstawie art 16 ust 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz 449 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się tekst jednolity Statutu Miasta Lubań przyjętego uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLII/239/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku Tekst jednolity z 2004 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 65 poz 1292 z dnia 29.04.2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1)  Uchwałą Rady Miasta Lubań XL/301/2005 z 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 264, poz. 4698 z dnia 30.12.2005r.),

2)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLIII/318/2006 z 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 59 poz. 936 z 20.03.2006 r.),

3)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLVIII/366/2006 z 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 170 poz. 2672 z 19.08.2006 r.),

4)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr V/24/2007 z 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 39 poz. 354 z 13.02.2007 r.),

5)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr nr XVII /91 /2008 z 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 39 poz. 511 z 15.02.2008 r.),

6)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XXV/137/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 249 poz 2682 z dnia 15 wrzesień 2008 ),

7) Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Przewodniczącego Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 289 poz 3164 ) z dnia 31.10.2008 r.

8)   Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XXXVIII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 124, poz.2571 z dnia 29.07.2009 r.),

9)  Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLVIII/264/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 56 poz. 863 z dnia

      29.03.2010 r).

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Grzesiak

 Komentarz:

Załączniki
Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf   Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf (322.18 KB)
UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań   uchwała XII-79-2015 zmiana statutu.pdf (65.88 KB)
UCHWAŁA NR LIV/390/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań   uchwała LIV-390-2014 zmiana statutu miasta.pdf (62.82 KB)
UCHWAŁA NR XXXII/238/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań   uchwała XXXII-238-2012 zmiana statutu miasta.pdf (51.55 KB)
Statut Miasta Lubań   STATUT MIASTA LUBAŃ.pdf (314.4 KB)
Załącznik nr 1 do Statutu Miasta   Załącznik nr 1.jpg (37.22 KB)
Załącznik nr 2 do Statutu Miasta   Załącznik nr 2 do Statutu Miasta.doc (110.5 KB)
Załącznik nr 3 do Statutu Miasta   Załącznik nr 3.doc (34.5 KB)
Załącznik nr 4 do Statutu Miasta   Załącznik nr 4.doc (101.5 KB)
Załącznik nr 5 do Statutu Miasta   Załącznik 5.doc (31 KB)
Załącznik nr 9 do Statutu Miasta   Załącznik nr 9.doc (44 KB)
Załacznik nr 6 do Statutu Miasta   Załącznik nr 6.doc (67 KB)
Załacznik nr 7 do Statutu Miasta   Załącznik nr 7.doc (44.5 KB)
Załacznik nr 8 do Statutu Miasta   Załącznik nr 8.doc (46.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
06.06.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
06.06.2016    Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf" (Artur Nachrebecki)
06.06.2016    Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf (Artur Nachrebecki)
06.06.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
06.06.2016    Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf" (Artur Nachrebecki)
06.06.2016    Usunięto załącznik UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań. (Artur Nachrebecki)
15.12.2015    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
15.12.2015    Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań" (Urszula Marzec)
15.05.2015    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
15.05.2015    Dodano załącznik "UCHWAŁA NR LIV/390/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań" (Urszula Marzec)
05.11.2013    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
05.11.2013    Dodano załącznik "UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań." (Urszula Marzec)
04.04.2013    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
04.04.2013    Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XXXII/238/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań" (Urszula Marzec)
12.07.2012    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
20.01.2012    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
15.07.2010    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)