Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / V kadencja (lata 2006-2010) / Rok 2010 /  Sesja nr LIV z dnia 28 września 2010
Tytuł dokumentu UCHWAŁA NR LIV / 317 /2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października
Data publikacji 29.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 28.09.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

UCHWAŁA NR LIV / 317 /2010

RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 września 2010 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października

2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008– 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/261/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata GrzesiakZałączniki
załącznik nr 1   załącznik do uchwały nr LIV-317-2010.pdf (54.48 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Grażyna Szafranowska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
29.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)