Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2010 rok /  grudzień ( 1-17 )
Tytuł dokumentu ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.
Data publikacji 21.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 14.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2010

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 14 grudnia 2010 roku

 

 

 

w sprawie: powołania zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.

 

 

 

 

                  Na podstawie art. 26 a ust. 1, ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Powołuje się zastępcę Burmistrza Miasta w osobie Pana Mariusza Tomiczka.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta Lubań.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2010  roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Arkadiusz Słowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Irena Rogoza
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
21.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)