Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań.
Data publikacji 31.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 25.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr IV/15/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2011 roku

 

w sprawie  zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się panią Grażynę Barszczyk do składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Lubań.
  2. Powołuje się pana Eugeniusza Witanowskiego do składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miasta Lubań.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
02.02.2011    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
31.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)