Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2011 rok /  Luty ( 21-38 )
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta Lubań z 1 lutego 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Data publikacji 02.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Zarządzenie Nr 23/2011

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie

oddania w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej i Różanej, stanowiących cmentarze komunalne Gminy Miejskiej Lubań


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz.651 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza :


§ 1


1. Oddać w użyczenie Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, mającego swoją siedzibę w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8 następujące nieruchomości komunalne stanowiące cmentarze komunalne:


1) położone w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej:

a) dz. nr 20 (obręb I A.M. 16) o pow. 9526 m2 KW nr JG1L/00018707/5

b) dz. nr 5 (obręb I A.M. 16) o pow. 88884 m2 KW nr JG1L/00018707/5

2) położoną w Lubaniu przy ul. Różanej dz. nr 24 (obręb IV A.M. 1) o pow. 12539 m2

KW nr JG1L/00018710/9


2. Obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomościach będące przedmiotem niniejszej

umowy zostały już oddane w posiadanie Biorącemu w używanie.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2011 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

Arkadiusz SłowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

Rejestr zmian dokumentu
09.02.2011    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
02.02.2011    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
02.02.2011    Edycja dokumentu (Ryszard Skowron)
02.02.2011    Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Granisz)