Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru delegata reprezentującego Gminę Miejską Lubań na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Nysa”.
Data publikacji 02.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia 25.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr IV/24/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2011 roku

 

            w sprawie: wyboru delegata reprezentującego Gminę Miejską Lubań na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Nysa”.

  Na podstawie art. art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Delegatem Gminy Miejskiej Lubań na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Nysa” ustanawia się pana Mariusza Tomiczka – Zastępcę Burmistrza Miasta Lubań.

 

§ 2

Traci moc Uchwała nr VII/41/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyboru delegata reprezentującego Gminę Miejską Lubań na Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Nysa”.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Grzesiak

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
02.02.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)