Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Aleksandra Nowotnego na działania pani Beaty Jurak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Data publikacji 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr VI/31/2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Aleksandra Nowotnego na działania pani Beaty Jurak -Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 ze zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala,  co następuje :

 

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi pana Aleksandra Nowotnego na działania pani Beaty Jurak -Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu postanawia się wyżej opisaną skargę uznać za niezasadną

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Anna Krawiec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)