Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr VI / 39 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012
Data publikacji 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr VI / 39 / 2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Załączniki
załącznik do uchwały VI-39-2011.doc   załącznik do uchwały VI-39-2011.doc (983.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Danuta Suchodolska
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)