Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Uchwały Rady Miasta Lubań / VI kadencja (lata 2010-2014) / 2011 rok /  Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 )
Tytuł dokumentu Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego.
Data publikacji 07.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała Rady Miasta Lubań

 

Uchwała Nr VI / 41/ 2011

Rady Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2011 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubańskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu w wysokości 91.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
07.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)