Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / VI kadencja ( 2010 - 2014 ) / 2011 rok /  Luty ( 21-38 )
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.02.2011 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Data publikacji 15.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 10.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 31/2011

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  10.02.2011 r.

 .

 

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

 

Działając na podstawie § 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. nr 148 poz. 973 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe otrzymuje brzmienie:

„Ustala się ekwiwalent za okulary korygujące wzrok w wysokości 180, 00 zł”

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 44/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi BHP.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2011 r.

 

 

Burmistrz Miasta

Arkadiusz SłowińskiZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Urszula Marzec
Osoba wprowadzająca dokument Urszula Marzec

Rejestr zmian dokumentu
15.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Urszula Marzec)