Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
   Wzory druków
Tytuł dokumentu Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa-druki
Data publikacji 21.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Komentarz:Załączniki
Załącznik Nr 36-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf   Załącznik Nr 36-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf (30.77 KB)
Załącznik Nr 37-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf   Załącznik Nr 37-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf (24.88 KB)
Załącznik Nr 38-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf   Załącznik Nr 38-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf (28.53 KB)
Załącznik Nr 39-Wniosek-Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf   Załącznik Nr 39-Wniosek-Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (38.84 KB)
Załącznik Nr 40-Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.pdf   Załącznik Nr 40-Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.pdf (16.97 KB)
Załącznik Nr 41-Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gr.pdf   Załącznik Nr 41-Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gr.pdf (13.35 KB)
Załącznik Nr 42-Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.pdf   Załącznik Nr 42-Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.pdf (11.07 KB)
Załącznik Nr 43-Wniosek o dosprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf   Załącznik Nr 43-Wniosek o dosprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf (11.77 KB)
Załącznik Nr 44-Wniosek o wykreślenie zapisów z KW.pdf   Załącznik Nr 44-Wniosek o wykreślenie zapisów z KW.pdf (9.01 KB)
Załącznik Nr 45-Wniosek o dzierżawę-najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.pdf   Załącznik Nr 45-Wniosek o dzierżawę-najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.pdf (24.74 KB)
Załącznik Nr 46-Wniosek o najem-dzierżawa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf   Załącznik Nr 46-Wniosek o najem-dzierżawa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf (128.68 KB)
Załącznik Nr 47-Wniosek o przedłużenie umowy najmu-dzierżawy.pdf   Załącznik Nr 47-Wniosek o przedłużenie umowy najmu-dzierżawy.pdf (18.15 KB)
Załącznik Nr 48-Wniosek o rozwiązanie umowy najmu-dzierżawy.pdf   Załącznik Nr 48-Wniosek o rozwiązanie umowy najmu-dzierżawy.pdf (18.22 KB)
Załącznik Nr 49-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf   Załącznik Nr 49-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (11.98 KB)
Załącznik Nr 50-Wniosek o umorzenie-rozłożenie na raty zaległości czynszowych.pdf   Załącznik Nr 50-Wniosek o umorzenie-rozłożenie na raty zaległości czynszowych.pdf (18.28 KB)
Załącznik Nr 51-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf   Załącznik Nr 51-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf (25.51 KB)
Załącznik Nr 52-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf   Załącznik Nr 52-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf (18.95 KB)
Załącznik Nr 53-Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.pdf   Załącznik Nr 53-Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.pdf (18.81 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
04.09.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 36-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 39-Wniosek-Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 38-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 37-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 43-Wniosek o dosprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 42-Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 41-Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gr.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 40-Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 49-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 48-Wniosek o rozwiązanie umowy najmu-dzierżawy.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 47-Wniosek o przedłużenie umowy najmu-dzierżawy.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 46-Wniosek o najem-dzierżawa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 45-Wniosek o dzierżawę-najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 44-Wniosek o wykreślenie zapisów z KW.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 53-Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 52-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 51-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 50-Wniosek o umorzenie-rozłożenie na raty zaległości czynszowych.pdf" (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 39-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 38-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 37-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 36-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 35-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf (Artur Nachrebecki)
04.09.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 34-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 34-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 39-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 38-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 37-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 36-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 35-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf" (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 36-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 37-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 39-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 9-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf (Artur Nachrebecki)
16.07.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 8-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf (Artur Nachrebecki)
11.06.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
11.06.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 9-Wniosek o najem lokalu mieszkalnego _socjalnego_.pdf" (Artur Nachrebecki)
11.06.2014    Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.pdf" (Artur Nachrebecki)
24.03.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
24.03.2014    Dodano załącznik "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" (Artur Nachrebecki)
24.03.2014    Usunięto załącznik Załącznik Nr 38-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf (Artur Nachrebecki)
15.11.2013    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
15.11.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 36-Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf" (Artur Nachrebecki)
15.11.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 37-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.pdf" (Artur Nachrebecki)
15.11.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 38-Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf" (Artur Nachrebecki)
15.11.2013    Dodano załącznik "Załącznik Nr 39-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.pdf" (Artur Nachrebecki)
13.11.2013    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
13.11.2013    Usunięto załącznik Załącznik Nr 46-Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat.doc (Artur Nachrebecki)
13.11.2013    Usunięto załącznik Załącznik Nr 44-Wniosek o nabycie lokalu użytkowego.doc (Artur Nachrebecki)
13.11.2013    Usunięto załącznik Załącznik Nr 43 -Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.doc (Artur Nachrebecki)
13.11.2013    Usunięto załącznik Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Artur Nachrebecki)
13.07.2012    Dodano załącznik "Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości." (Urszula Marzec)
13.07.2012    Usunięto załącznik WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Urszula Marzec)
22.06.2012    Dodano załącznik "WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności " (Urszula Marzec)
22.06.2012    Usunięto załącznik Załącznik Nr 45 - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc (Urszula Marzec)
13.01.2012    Dokument został odzyskany. (Paula Pleśnierowicz)
04.01.2012    Dokument usunięto. (Paula Pleśnierowicz)
04.01.2012    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
28.12.2011    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
21.12.2011    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)