Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 09 stycznia 2009 roku, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej.
Data publikacji 08.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia 08.01.2009
Symbol dokumentu GGNiR-0151-4/09
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

GGNiR-0151-4/09

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 08 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 09 stycznia 2009 roku, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta Lubań

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 

1. Przewodniczący                    - Pan Henryk Rogacki

2. Z-ca Przewodniczącego         - Pan Leszek Mańkowski

3. Członek                                - Pani Barbara Kończyk

 

§ 2

 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę i będzie działać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 stycznia 2009 roku.

 

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Kończyk
Osoba wprowadzająca dokument Barbara Kończyk

Rejestr zmian dokumentu
08.01.2009    Utworzenie dokumentu. (Barbara Kończyk)