Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24.
Data publikacji 29.08.2012
Data na dokumencie/utworzenia 29.08.2012
Symbol dokumentu GGNiR-6840.1.2.2012
Typ dokumentu Informacja o wyniku przetargu

 

Lubań, dnia 29 sierpnia 2012 roku

GGNiR-6840.1.2.2012

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

Dnia 21 lipca 2012 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 lipca 2012 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, (działka numer: 25 AM 21 Obr. II, o powierzchni: 1 730 mkw. Księga wieczysta numer JG1L/00013318/6.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 181.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych.

 

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lubań na okres 7 dni.

 

 

 

Wywieszono dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Leszek Mańkowski

Naczelnik Wydziału GGNiR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarz:

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Kończyk
Osoba wprowadzająca dokument Barbara Kończyk

Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
24.05.2013    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
05.11.2012    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
30.08.2012    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
29.08.2012    Utworzenie dokumentu. (Barbara Kończyk)