Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Archiwum / przetargi dotyczące sprzedaży mienia komunalnego /  2012 rok
Tytuł dokumentu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Lubaniu, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną ( działki nr 58/34,nr 58/35, nr 58/36, nr 58/37, nr 58/38, nr 58/39, nr 58/40, Obr.I, AM 14)
Data publikacji 31.08.2012
Data na dokumencie/utworzenia 31.08.2012
Symbol dokumentu GGNiR 7224-5/10-12
Typ dokumentu Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                             Lubań , dnia 31 sierpnia 2012r.

 

GGNiR 72241-5/10-12

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 23 sierpnia 2012 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości  gruntowych  położonych w Lubaniu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących :

1. działkę Nr 58/34, Obręb I, AM 14 o powierzchni 841 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •  cena wywoławcza nieruchomości- 43.000,00 zł.

      ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych )

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

2. działkę Nr 58/35, Obręb I, AM 14 o powierzchni 841 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •   cena wywoławcza nieruchomości-  43.000,00 zł.

       ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych )

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

  3. działkę Nr 58/36, Obręb I, AM 14 o powierzchni 757 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •  cena wywoławcza nieruchomości- 41.000,00 zł.

      ( słownie: czterdzieści  jeden tysięcy złotych )

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

4. działkę Nr 58/37, Obręb I, AM 14 o powierzchni 843 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •   cena wywoławcza nieruchomości- 45.000,00 zł.

       ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

5. działkę Nr 58/38, Obręb I, AM 14 o powierzchni 841 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •  cena wywoławcza nieruchomości- 45.000,00 zł.

      ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych )

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

6. działkę Nr 58/39, Obręb I, AM 14 o powierzchni 841 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •   cena wywoławcza nieruchomości- 45.000,00 zł.

       ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

7. działkę Nr 58/40, Obręb I, AM 14 o powierzchni 841 m2, KW JG1L/00018707/5.

 •  cena wywoławcza nieruchomości- 45.000,00 zł.

      ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych )

 • przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak osób chętnych

Podano do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań na okres 7 dni i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta Lubań

Leszek Mańkowski

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta LubańKomentarz:

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Agnieszka Granisz
Osoba wprowadzająca dokument Agnieszka Granisz

Rejestr zmian dokumentu
02.01.2014    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
24.05.2013    Edycja dokumentu (Urszula Marzec)
31.08.2012    Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Granisz)