Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 stycznia 2009 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok
Data publikacji 19.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia 05.01.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 2/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 05 stycznia 2009

 

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z później. zmianami), art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/155/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2009 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam układ wykonawczy budżetu miasta Lubań na 2009 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b i 2, 2a, 2b, 2c do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 rokuZałączniki
wydatki - zadania zlecone z podziałem na jednostki.xls   wydatki - zadania zlecone z podziałem na jednostki.xls (12 KB)
wydatki ogółem.xls   wydatki ogółem.xls (86 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Magdalena Markuszewska
Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.02.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
19.02.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)