Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Gospodarka odpadami /  Opłaty, deklaracje
Tytuł dokumentu Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data publikacji 21.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIZasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały określone
w uchwałach Rady Miasta Lubań.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2016 r., poz. 250), każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej i niezamieszkanej obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
(w przypadku nieruchomości niezamieszkanych).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, obejmujące:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  • koszty obsługi administracyjnej systemu;

  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Komentarz:

Załączniki
uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności (3).pdf   uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności (3).pdf (65.21 KB)
Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania czystości.pdf   Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania czystości.pdf (186.58 KB)
Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf   Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf (192.69 KB)
Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf   Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf (1.03 MB)
Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf   Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf (1.03 MB)
uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf   uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf (66.7 KB)
uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf   uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf (69.34 KB)
Uchwała XLVII-343-2014 uiszczanie opłat.pdf   Uchwała XLVII-343-2014 uiszczanie opłat.pdf (102.14 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

Rejestr zmian dokumentu
28.04.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.04.2016    Usunięto załącznik uchwała nr XXIX-215-2012- termin uiszczania opłat.pdf (Izabela Janik)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności (3).pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania czystości.pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Usunięto załącznik Uchwała XLVII-341-2014 usługi dodatkowe.pdf (Izabela Janik)
28.04.2016    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf (Izabela Janik)
28.04.2016    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf (Izabela Janik)
04.12.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
04.12.2015    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
04.12.2015    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
04.12.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
04.12.2015    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane edytowalny.pdf (Izabela Janik)
04.12.2015    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane-edytowalny.pdf (Izabela Janik)
16.11.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
16.11.2015    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane edytowalny.pdf" (Izabela Janik)
16.11.2015    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane-edytowalny.pdf" (Izabela Janik)
16.11.2015    Dodano załącznik "uchwała XIII-92-2015 metoda ustalenia opłaty.pdf" (Izabela Janik)
16.11.2015    Dodano załącznik "uchwała XIII-94-2015 termin płatności.pdf" (Izabela Janik)
16.11.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
16.11.2015    Usunięto załącznik Uchwała XLVII-340-2014 metoda opłaty.pdf (Izabela Janik)
16.11.2015    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf (Izabela Janik)
16.11.2015    Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf (Izabela Janik)
28.03.2014    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.03.2014    Dodano załącznik "Uchwała XLVII-340-2014 metoda opłaty.pdf" (Izabela Janik)
28.03.2014    Dodano załącznik "Uchwała XLVII-341-2014 usługi dodatkowe.pdf" (Izabela Janik)
28.03.2014    Dodano załącznik "Uchwała XLVII-343-2014 uiszczanie opłat.pdf" (Izabela Janik)
28.03.2014    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
28.03.2014    Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf" (Izabela Janik)
28.03.2014    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
28.03.2014    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.03.2014    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.03.2014    Usunięto załącznik uchwała nr XXIX-214-2012-stawki opłat za odpady.pdf (Izabela Janik)
28.03.2014    Usunięto załącznik uchwała nr XXIX-211-2012-usługi-odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf (Izabela Janik)
28.03.2014    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomosci zamieszkałych.doc (Izabela Janik)
28.03.2014    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.doc (Izabela Janik)
15.10.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
15.10.2013    Dodano załącznik "Deklaracja dla właścicieli nieruchomosci zamieszkałych.doc" (Izabela Janik)
15.10.2013    Dodano załącznik "Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.doc" (Izabela Janik)
15.10.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
15.10.2013    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.doc (Izabela Janik)
15.10.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
15.10.2013    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomosci zamieszkałych.doc (Izabela Janik)
15.10.2013    Dodano załącznik "Deklaracja dla właścicieli nieruchomosci zamieszkałych.doc" (Izabela Janik)
15.10.2013    Dodano załącznik "Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.doc" (Izabela Janik)
15.10.2013    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.doc (Izabela Janik)
15.10.2013    Usunięto załącznik Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.doc (Izabela Janik)
21.01.2013    Utworzenie dokumentu. (Izabela Janik)