Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Gospodarka odpadami /  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Tytuł dokumentu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Data publikacji 21.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

Niezwykle istotnym uzupełnieniem nowego systemu gospodarki odpadami jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu (Tel. 75 671 12 52). Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 15:00.

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy miasta w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,

 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) – w każdej ilości,

 3. odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz) – jednorazowo w ilości do 300 kg,

 4. odpady zielone – jednorazowo w ilości do 100 kg,

 5. zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe – w każdej ilości,

 6. zużyte opony – jednorazowo w ilości do 5 sztuk,

 7. przeterminowane leki – w każdej ilości,

 8. opakowania po chemikaliach i chemikalia, w tym pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp. – w każdej ilości,

 9. odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,

 10. papier i tektura – w każdej ilości,

 11. metal – w każdej ilości,

 12. tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

 13. szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,

 14. opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

 15. odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości,

 16. odzież – w każdej ilości,

 17. tekstylia – w każdej ilości,

 18. papa – w każdej ilości,

 19. styropian – w każdej ilości.

 

Ponadto gmina może zorganizować zbiórkę wybranych odpadów w dodatkowych miejscach zbiórki.Komentarz:Załączniki
Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf   Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf (192.69 KB)
uchwała nr XXIX-212-2012- Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf   uchwała nr XXIX-212-2012- Regulamin utrzymania czystości i porządku.pdf (186.58 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

Rejestr zmian dokumentu
28.04.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
28.04.2016    Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość odbioru.pdf" (Izabela Janik)
28.04.2016    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
03.04.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
01.04.2015    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
01.04.2015    Usunięto załącznik Punkty zbierania zużytych baterii.pdf (Izabela Janik)
01.04.2015    Usunięto załącznik Punkty zbierania zużytego sprzętu elektr..pdf (Izabela Janik)
01.04.2015    Usunięto załącznik Punkty zbierania przeterminowanych leków.pdf (Izabela Janik)
04.02.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
04.02.2013    Dodano załącznik "Punkty zbierania przeterminowanych leków.pdf" (Izabela Janik)
04.02.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
04.02.2013    Usunięto załącznik Punkty zbierania przeterminowanych leków.pdf (Izabela Janik)
21.01.2013    Edycja dokumentu (Izabela Janik)
21.01.2013    Dodano załącznik "Punkty zbierania zużytych baterii.pdf" (Izabela Janik)
21.01.2013    Dodano załącznik "Punkty zbierania zużytego sprzętu elektr..pdf" (Izabela Janik)
21.01.2013    Dodano załącznik "Punkty zbierania przeterminowanych leków.pdf" (Izabela Janik)
21.01.2013    Utworzenie dokumentu. (Izabela Janik)