Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przyjmowanie i załatwianie spraw / Wydział Infrastruktury Społecznej /  Referat Edukacji i Sportu
Tytuł dokumentu Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.
Data publikacji 15.01.2014
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu wniosek

 
Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek - druk do pobrania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój Nr 14,
tel.75 646 44 33

Opłata skarbowa - nie dotyczy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
2.  Zarządzenie Nr 188/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Załączniki
Zalacznik1 Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.pdf   Zalacznik1 Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.pdf (117.7 KB)
Zalacznik1.doc   Zalacznik1.doc (91.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Monika Denisiuk

Rejestr zmian dokumentu
15.01.2014    Utworzenie dokumentu. (Monika Denisiuk)