Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Kwiecień (45-54)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego określonego w otwartym konkursie ofert.
Data publikacji 21.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia 20.04.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 50/2009

 Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego określonego w otwartym konkursie ofert.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w składzie:

 

  1. Konrad Rowiński - Przewodniczący
  2. Henryk Rogacki - członek
  3. Elżbieta Sindrewicz - członek
  4. Beata Soczyńska – sekretarz.

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa powołana została na czas określony w celu wybrania najlepszej oferty na realizację zadania publicznego polegającego na wspieraniu jego realizacji, w stosunku do którego termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2009 roku.

 

§ 3

 

Zadaniem Komisji jest dokonanie wyboru ofert na realizację następującego zadania publicznego:

1.     Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lubań – 20.000 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2009 roku.

 

Burmistrz

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Izabela Janik
Osoba wprowadzająca dokument Izabela Janik

Rejestr zmian dokumentu
22.04.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
21.04.2009    Utworzenie dokumentu. (Izabela Janik)