Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / V kadencja ( 2006 - 2010 ) / Rok 2009 /  Czerwiec (66-86)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data publikacji 10.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia 03.06.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2009

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 03 czerwca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

 

P o w o ł u j ę

 

Komisję egzaminacyjną dla Pani Elżbiety Golby nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej  Nr 2 w Lubaniu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela minowanego, w składzie:

 

1. Przewodniczący - Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty Urzędu Miasta

2. Członek – Małgorzata Nir – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaniu,

3. Członek – Joanna Warchoł – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

4. Członek – Małgorzata Hałon – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jeleniej Górze – ekspert z listy Ministerstwa Edukacji w zakresie języków obcych,

5. Członek – Irena Leszczyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach - ekspert z listy Ministerstwa Edukacji w zakresie nauczania zintegrowanego.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Chojnacka
Osoba wprowadzająca dokument Małgorzata Chojnacka

Rejestr zmian dokumentu
10.06.2009    Edycja dokumentu (Artur Nachrebecki)
10.06.2009    Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Chojnacka)