Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 stycznia 2003 roku W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Data publikacji 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.01.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 3/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 stycznia 2003 roku

 

 

W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18.04.2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558), § 3 ust.1-7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818) powołuję:

 

§ 1

 

1.     Gminny Zespół Reagowania o następującej strukturze organizacyjnej i obsadzie kadrowej:

Szef Gminnego Zespołu Reagowania – Janusz Grodowski – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta

 

2.     Grupy robocze o charakterze stałym:

 

A. Grupa Planowania Cywilnego:

 

Kierownik Grupy: Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

Monika Wierzba – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

Irena Rogoza – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

Piotr Browarczyk – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta

 

B. Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz:

 

Kierownik Grupy: Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej,

Jan Sajan – Kierownik ds. eksploatacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych,

Krzysztof Jaworski – Funkcjonariusz Straży Miejskiej,

Grażyna Szafranowska – Inspektor Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Miasta

 

3.     Grupy robocze o charakterze czasowym:

 

A. Grupa Operacji i Organizacji Działań:

 

Kierownik Grupy: Marian Tokarczyk – Komendant Straży Miejskiej,

Jan Sajan – Kierownik ds. eksploatacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych,

Krzysztof Jaworski – Funkcjonariusz Straży Miejskiej,

Grażyna Szafranowska – Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta

 

B. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego:

 

Kierownik Grupy: Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

Piotr Browarczyk – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta,

Irena Rogoza – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

Czesław Rutana – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

 

C. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej:

 

Kierownik Grupy: Beata Jurak – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Izabela Słowińska – Pielęgniarka przedszkola,

Maria Chorosza – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta,

Mariola Wiśniewska – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
13.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)