Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 4/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.01.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 4/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10 stycznia 2003 roku

 

w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XlJ89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pana Wiesława Czyrko właściciela Zakładu Metalowego Export - Import położonego w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną w kwocie 20.457,42 zł. oraz umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 33.600 zł. rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 20.457,42 zł. - stanowiącą zaległości za energię elektryczną rozłożyłem na 6 miesięcznych rat.

-        kwotę 33.600,00 zł. - stanowiącą zaległości za czynsz i opłaty komunalne +odsetki rozłożyłem na 24 raty.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
13.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)