Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Styczeń (1-12)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 9/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.01.2003 r. w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
Data publikacji 13.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 10.01.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 9/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 10.01.2003 r.

 

 

w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIl89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek ABK Nr 4 w Lubaniu w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych w kwocie 5.530,38 zł Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo Handlowemu A WOCADO Wioletta i Dariusz Nowak za lokal użytkowy położony w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29 rozpatrzyłem następująco:

kwotę 5.530,38 zł. - stanowiącą zaległości za czynsz oraz opłaty komunalne + odsetki umorzyłem w całości.

W dniu 04.08.1999 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Gospodarczy wydał wyrok zaoczny przeciwko W. I D. Nowak o zapłatę należności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności ABK nr 1 w Lubaniu skierowała wyrok do komornika celem jego wykonania. W dniu 29.06.2001 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji. Komornik nie był w stanie przeprowadzić skutecznej egzekucji w związku z faktem braku jakiegokolwiek zatrudnienia dłużników czy prowadzenia działalności dochodowej, a nieruchomości nadające się do zajęcia zostały już zajęte przez Urząd Skarbowy.

Lokal użytkowy został zwrócony Urzędowi Miasta.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 



Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
13.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)