Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 152A/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 października 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Data publikacji 04.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia 01.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 152A/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 października 2003 roku

 

 

w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), § 28 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań (tekst jednolity, według stanu na dzień 27 lutego 2001, z późn. zm.) zarządzam:

 

§ 1

 

Odstąpić od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży przed upływem 10 lat n/w lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Plac 3-go Maja 13 m. 1

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)