Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 153/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 2 października 2003 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Mikołaja -Graniczna -Piramowicza
Data publikacji 05.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia 02.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 153/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 2 października 2003 roku

 

w sprawie:         obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Mikołaja -Graniczna -Piramowicza

 

            Na podstawie art.39 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 roku poz.543 z póżń. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity- Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póżń. zm.),Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Mikołaja -Piramowicza - Graniczna, stanowiących działki Nr 75/2,75/3,75/4,75111,75/9,Obr.III,AM 3 wynikiem negatywnym, obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości, ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu, i tak:

-        działka Nr 75/2 o powierzchni 108 m2 ul. Piramowicza do wysokości 11.000,-zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych)

-        działka Nr 7513 o powierzchni 115 m2 ul. Piramowicza - Graniczna do wysokości 11.000,-zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych)

-        działka Nr 75/4 o powierzchni 95 m2 ul. Graniczna do wysokości - 11.000,-zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych)

-        działka Nr 75/11 o powierzchni 105 m2 ul. Mikołaja do wysokości 17.000,-zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

-        działka Nr 75/9 o powierzchni 94 m2 ul. Graniczna do wysokości - l5.000,-zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 października 2003 roku.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)