Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 158/2003 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 15 października 2003 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
Data publikacji 07.02.2007
Data na dokumencie/utworzenia 15.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 158/2003

Burmistrza Miasta Lubań

Z dnia 15 października 2003 roku

 

W sprawie:       zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.54 ust.2 pkt 2 ,art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. l 09 ust.2 pkt l , art.111 ust.2 pkt 2, art. 124 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 ,art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) . Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  1           Zwiększa się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 20 l Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 18.262 zł.

  2           Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 20 l Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 168.396 zł.

  3           Zmniejsza się dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze w § 201 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 16.578 zł

  4           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.262 zł

  5           Zwiększa się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 70014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

  6           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 168.396 zł.

  7           Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 w zakresie zadań zleconych w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.578 zł.

 

§2

 

Dochody budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 29.286.657 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań na rok 2003 wynoszą 28.674.772 zł

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)