Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 159/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 października 2003 roku W sprawie: sprawie:
Data publikacji 30.08.2006
Data na dokumencie/utworzenia 17.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 159/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 października 2003 roku

 

 

W sprawie:

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

­    Wrocławska 8 m. 19 (Obręb III, AM 3, działka nr 57 o pow. ogólnej 261 m2)

­    Stara 4 m. 20 (Obręb III, AM 3, działka nr 11/17 o pow. ogólnej 259 m2)

­    Kazimierza Wielkiego 5A m. 1 (Obręb II, AM 18, działka nr 17 o pow. ogólnej 165 m2)

­    Kazimierza Wielkiego 12B m. 24 (Obręb II, AM 15, działka nr 8 o pow. ogólnej 1.554 m2)

­    Torowa 10A m. 16 (Obręb III, AM 9, działka nr 11/3 o pow. ogólnej 1.075 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
14.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)