Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 160/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2003 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do oszacowania zwierząt w przypadku wybuchu choroby zakaźnej zwierząt
Data publikacji 06.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia 20.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 160/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 20 października 2003 roku

 

 

w sprawie: powołania rzeczoznawców do oszacowania zwierząt w przypadku wybuchu choroby zakaźnej zwierząt

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 10, poz. 26 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję rzeczoznawców do spraw oszacowania zwierząt padłych w wyniku choroby zakaźnej LU skierowanych do uboju sanitarnego w składzie:

­        Donata Kusiek-Maciaszek – Regionalny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

­        Zbigniew Pasternak – rolnik zamieszkały w Lubaniu ulica Leśna 57

 

§ 2

 

Rzeczoznawcy w razie wybuchu choroby zakaźnej zwierząt współdziałają z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lubaniu.

 

§ 3

 

Zasięg działania Rzeczoznawców obejmuje teren Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Rzeczoznawcy zostają powołani na czas nieokreślony.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)