Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 165/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji 06.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia 30.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 165/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 października 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, zawierający lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowany przez Administrację Budynków Komunalnych, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy:

- Zgorzeleckiej 77 (Obręb I, AM 9, działka nr 142/1 o pow. ogólnej 1 717 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
19.03.2010    Edycja dokumentu (Paula Pleśnierowicz)
15.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)