Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2003 /  Październik (152A-168)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 166/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji 10.10.2006
Data na dokumencie/utworzenia 30.10.2003
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 166/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 października 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

 

1.     Łąkowa 2 m 5 (Obręb V, AM 5, działka nr 98 o powierzchni ogólnej 222 m2)

2.     Zgorzelecka 31 m 2 (Obręb III, AM 1, działka nr 55 o powierzchni ogólnej 133 m2)

3.     Plac Lompy 3 m 8 (Obręb III, AM 3, działka nr 53 o powierzchni ogólnej 222 m2)

4.     Wrocławska 2 m 7 (Obręb III, AM 3, działka nr 51 o powierzchni ogólnej 178 m2)

5.     Kazimierza Wielkiego 5A m 7 (Obręb II, AM 18, działka nr 17 o powierzchni ogólnej 165 m2)

6.     Kazimierza Wielkiego 9C m 1 (Obręb II, AM 18, działka nr 7 o powierzchni ogólnej 167 m2)

7.     Zgorzelecka 77 m 1 (Obręb I, AM 9, działka nr 142/1 o powierzchni ogólnej 1 717 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
15.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)