Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta w Lubaniu
   
 
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Marzec (37-50)
Tytuł dokumentu Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji 15.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia 29.03.2004
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 49/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 29 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowanych przez Administracje Budynków Komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu. Nieruchomości objęte niniejszą sprzedażą położone są przy następujących ulicach:

  • Dąbrowskiego 22 m 4 (Obręb V, AM 5, działka nr 79 o pow. ogólnej 154 m2)
  • Dąbrowskiego 6 m 3 (Obręb III, AM 15, działka nr 26 o pow. ogólnej 136 m2)
  • Krajowej 13 m 6 (Obręb II, AM 18, działka nr 73 o pow. ogólnej 157 m2)
  • Wrocławska 11 m 21 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2)
  • Wrocławska 11 m 5 (Obręb III, AM 3, działka nr 10 o pow. ogólnej 265 m2)
  • Mostowa 6 m 13 (Obręb IV, AM 5, działka nr 11/51 o pow. ogólnej 5.508 m2)
  • Łużycka 5 m 8 (Obręb III, AM 1, działka nr 6 o pow. ogólnej 368 m2)
  • K. Wielkiego 5C m 13 (Obręb II, AM 18, działka nr 15 o pow. ogólnej 166 m2)
  • Mikołaja 1 m 12 (Obręb III, AM 3, działka nr 28/1 o pow. ogólnej 442 m2)
  • Zgorzelecka 21 m 4 (Obręb III, AM 1, działka nr 49 o pow. ogólnej 204 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010    Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
15.07.2009    Utworzenie dokumentu. (Artur Nachrebecki)