Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.06.2009 Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie procedury postępowania przy weryfikacji wniosków o umorzenie podatku, rozłożenie podatku na raty lub przesunięcia terminu płatności podatku
 06.02.2009 Zarządzenie nr 11 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2009 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 29.01.2009 Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.01.2009r w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
 23.02.2009 Zarządzenie Nr 9 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Sportu.
 13.01.2009 Zarządzenie nr 8 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2009 w sprawie: powołania zespołu w celu przeprowadzenia wyceny i inwentaryzacji kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez Administracje Budynków Komunalnych nr 2,3,4
 13.01.2009 Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 08.01.2009 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 09 stycznia 2009 roku, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Łużyckiej.
 08.01.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 08.01.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 08.01.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 19.02.2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 stycznia 2009 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok
 23.02.2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05.01.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2009r”.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1925

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia